ECOVEGETAL S.A., kapitaal €386.150, ingeschreven onder SIRET 433 915 055 000 35 in het handels- en bedrijvenregister van Chartres, statutaire zetel te Broué (28410) in Les Grandes Pièces (hierna de “Verkoper” genoemd), heeft de website ontworpen, gecreëerd en beheert deze, die toegankelijk is via www.ecovegetal.com (hierna de “Website” genoemd).

Registratie bij de CNIL

In overeenstemming met de artikelen 22, 23 en 24 van de wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet 2009-526 van 19 mei 2009, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen of kunnen worden opgenomen in bestanden die in het kader van de Website worden gebruikt, aangemeld bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) onder nummer 1427297.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van deze wet informeert de Verkoper u dat u recht hebt op toegang tot en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben en dat u dit recht te allen tijde kunt uitoefenen via een schriftelijk verzoek per e-mail aan de Verkoper. De persoonlijke gegevens die u aan de Verkoper en/of zijn partners verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Ze mogen alleen aan derden worden doorgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming of indien bekendmaking noodzakelijk is voor de identificatie, aanhouding of vervolging van een persoon die inbreuk maakt op de rechten van de Verkoper of anderen. U behoudt de controle over uw persoonlijke informatie en kunt deze op elk gewenst moment van uw profiel verwijderen door in te loggen op uw klantenaccount. Een profiel kan niet worden verwijderd, alleen de informatie die het bevat kan worden verwijderd.

De informatie die u wordt gevraagd te verstrekken is uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en/of zijn commerciële partners en zal worden gebruikt om u in staat te stellen uw account te activeren en voor statistische doeleinden. Deze informatie kan, met uw toestemming, worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief van de Website of, meer in het algemeen, voor commerciële prospectiedoeleinden door de Verkoper en/of zijn commerciële partners. Zakelijke partners die gevestigd zijn in landen die geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens kennen, zijn contractueel verplicht de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Houd er rekening mee dat vrijwillige registratie op onze Website betekent dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven.

Bovendien informeert de Verkoper u dat hij cookies kan gebruiken (deze term duidt een code aan die een HTTP- of HTTPS-server, vaak tijdelijk, opslaat op de harde schijf van de internetgebruiker om hem te identificeren op zijn dienst) om u sneller te herkennen wanneer u verbinding maakt met de Website en om uw voorkeuren weer te geven. De Verkoper informeert u dat u dit type uitwisseling kunt weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. De Help-sectie in de werkbalk van de meeste browsers vertelt u hoe u cookies kunt weigeren, een melding kunt ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of alle cookies kunt uitschakelen. U kunt er ook voor kiezen om soortgelijke gegevens die worden gebruikt door software die is aangesloten op uw browser, zoals Flash-cookies, uit te schakelen of te verwijderen door de instellingen van de software aan te passen of de uitschakelprocedures te volgen die beschikbaar zijn op de website van de uitgever van de software. Omdat cookies u echter toegang geven tot sommige essentiële functies van de Website, raden we u aan om ze actief te laten, anders kunt u problemen ondervinden bij het surfen op onze website.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de Koper wanneer deze verbinding maakt met een website. Ze registreren specifieke instellingen en gegevensuitwisseling met het systeem van de Verkoper via de browser van de Koper. Door deze opslag kan de website van de Verkoper gebruiksvriendelijker worden gemaakt en aan de behoeften van de Koper voldoen. De verbindingsinstellingen van de Koper worden bijvoorbeeld opgeslagen om te voorkomen dat de verbinding steeds wordt verbroken wanneer de Koper zijn Klantenaccount bezoekt. Wanneer de Koper de browsersessie afsluit (“einde sessie”), worden bepaalde cookies automatisch verwijderd van de harde schijf van de Koper (dit zijn “sessiecookies”). Sommige cookies (“langetermijncookies”) kunnen voor een lange periode worden opgeslagen (enkele maanden tot enkele jaren) zodat ze kunnen worden geactiveerd telkens als de Koper de site van de Verkoper bezoekt. Op die manier worden ze, zodra de Koper opnieuw verbinding maakt, automatisch herkend en worden hun gebruikelijke instellingen dienovereenkomstig geactiveerd.

De Koper kan cookies op elk moment handmatig uit zijn browser verwijderen. De meeste browsers accepteren cookies standaard. De Koper kan naar de beveiligingsinstellingen van zijn browser gaan en cookies toestaan of uitschakelen voor alle of sommige websites die hij bezoekt. Het accepteren van cookies is geen vereiste voor het bezoeken van de online winkel van de Verkoper. Als de Koper cookies niet toestaat of uitschakelt, kan het voorkomen dat de website van de Verkoper niet beschikbaar is en dat sommige webpagina’s niet correct worden weergegeven.

Klik hier voor meer informatie.

Bescherming van gegevens

De informatie die via formulieren op deze site wordt verzameld, wordt opgeslagen in een bestand dat door ECOVEGETAL wordt gebruikt om onze prospecten en klanten te beheren.

Het wordt 5 jaar bewaard en is bestemd voor gebruik door de marketing- en verkoopafdelingen in de Europese Unie.

In overeenstemming met de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden, kunt u uw recht op toegang en rectificatie van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Cookie policy