ECOVEGETAL GROENDAKEN

Ondoorlatende oppervlaktes blokkeren de waterinfiltratie en houden de verdamping tegen die nodig is om verkoeling te bieden in een bebouwde omgeving. Onze steden worden steeds droger en de grondwaterstand wordt niet regelmatig genoeg aangevuld.

Natuurlijke omgevingen die water infiltreren en vervolgens laten verdampen verdwijnen door een toenemende verstedelijking.  Na hevige regenval stroomt het water te snel weg naar de rioleringen die snel verzadigd geraken. Water dat niet geïnfiltreerd kon worden in de bodem stroomt naar beken en rivieren die uiteindelijk overstromen. We zien de gevolgen hiervan vaak op het nieuws. Vooral de plotse stijging van het waterniveau na hevige regenval veroorzaakt verwoestende overstromingen. Het beheersen van afvloeiingswater is een belangrijk onderdeel van de het voorkomen van overstromingen.

ECOVEGETAL groendak is een effectieve oplossing voor deze problemen.

Groendaken helpen bij regenwaterbeheer en verminderen van het hitte-eilandeffect in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ze geven een nieuwe dimensie aan de hedendaagse architectuur en benadrukken de 5e gevel, waardoor de natuur terugkomt in stedelijke gebieden en activiteiten.
Er zijn vele soorten groene daken, zoals enkelvoudige extensieve groene daken, gemengde extensieve groene daken en stedelijke moestuinen.

EXTENSIEF:
SUCCULIS
100% sedums
EXTENSIEF:
SUCCULIS
100% sedums
EXTENSIEF:
SUCCULIS
100% sedums
Diapositive précédente
Diapositive suivante
EXTENSIEF: ECOSEDUM
PACK
Voorgeteelde bak
EXTENSIEF: ECOSEDUM
PACK
Voorgeteelde bak
EXTENSIEF: ECOSEDUM
PACK
Voorgeteelde bak
Diapositive précédente
Diapositive suivante
SEMI - INTENSIEF: SAXATILIS
Sedums, Vaste planten, Grassen
SEMI - INTENSIEF: SAXATILIS
Sedums, Vaste planten, Grassen
Diapositive précédente
Diapositive suivante
SEMI - INTENSIEF: BLOEMENWEIDE
Bloeiende kruiden
SEMI - INTENSIEF: BLOEMENWEIDE
Bloeiende kruiden
Diapositive précédente
Diapositive suivante
SEMI - INTENSIEF: LAVANDULIS
Struiken en Vaste Planten
SEMI - INTENSIEF: LAVANDULIS
Struiken en Vaste Planten
Diapositive précédente
Diapositive suivante
INTENSIEF: STADSTUIN
Groenten kweken in de stad
INTENSIEF: STADSTUIN
Groenten kweken in de stad
Diapositive précédente
Diapositive suivante
HELLENDE DAKEN
Steile hellingen
HELLENDE DAKEN
Steile hellingen
Diapositive précédente
Diapositive suivante
RETENTIE REGENWATER
HELIOVERT
Zonnepannelen

Waarom kiezen voor een groendak?

Daktuinen, hellende daken (zelfs steile hellingen), extensieve en semi-intensieve groendaken, al dan niet met sedum, bieden allemaal belangrijke voordelen voor je project, naast het voor de hand liggende esthetische effect:

  • Ze beantwoorden aan de oproep van de regering om de kunstmatige bodembedekking te bestrijden met oplossingen die overstromingen voorkomen en het hitte-eilandeffect van steden verminderen. Het doel is om elke kunstmatig gemaakte vierkante meter te compenseren.

  • Maar als je groendak hellend is (of je beplant ook balkons en parkeerplaatsen), geef je voor elke vierkante meter die je gebruikt veel meer dan één groene vierkante meter terug aan de buurt!

  • Een groendak biedt ook extra isolatie.

  • Een groendak kan regelmatig onderhoud vereisen. Deze investering betaalt zich snel terug in de levensduur van de dakbedekking.

  • Een groendak dat gebruikmaakt van aangepaste holle-kernconstructies biedt een afzetmarkt voor gerecycleerd plastic. Dit betekent dat groene daken bijdragen aan de circulaire economie.er