DISCLAIMER

ECOVEGETAL SA, kapitaal €386.150, ingeschreven onder SIRET 433 915 055 000 35 in het handels- en bedrijvenregister van Chartres, statutaire zetel te Broué (28410) in Les Grandes Pièces, heeft deze site ontworpen en geproduceerd in samenwerking met COM FX in Dreux (28100), toegankelijk via www.ecovegetal.com (hierna de “website” genoemd).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet 2009-526 van 19 mei 2009 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, informeert de “Verkoper” u dat u recht hebt op toegang en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben en dat u dit recht op elk moment kunt uitoefenen door een schriftelijk verzoek per e-mail te richten aan de Verkoper. De persoonsgegevens die u aan de Verkoper en/of zijn partners verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Ze mogen alleen aan derden worden doorgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming of indien bekendmaking noodzakelijk is voor de identificatie, aanhouding of vervolging van een persoon die inbreuk maakt op de rechten van de Verkoper of anderen.

De informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, is uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en/of zijn commerciële partners. Deze informatie kan worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven door de Verkoper en/of zijn commerciële partners. Houd er rekening mee dat vrijwillige registratie op onze Website betekent dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven.

Bovendien informeert de Verkoper u dat hij cookies kan gebruiken (deze term duidt een code aan die een HTTP- of HTTPS-server, vaak tijdelijk, opslaat op de harde schijf van de internetgebruiker om hem te identificeren op zijn dienst) om u sneller te herkennen wanneer u verbinding maakt met de Website en om uw voorkeuren weer te geven. De Verkoper informeert u dat u dit type uitwisseling kunt weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. De Help-sectie in de werkbalk van de meeste browsers vertelt u hoe u cookies kunt weigeren, een melding kunt ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of alle cookies kunt uitschakelen. U kunt er ook voor kiezen om soortgelijke gegevens die worden gebruikt door software die is aangesloten op uw browser, zoals Flash-cookies, uit te schakelen of te verwijderen door de instellingen van de software aan te passen of de uitschakelprocedures te volgen die beschikbaar zijn op de website van de uitgever van de software. Omdat cookies u echter toegang geven tot sommige essentiële functies van de Website, raden wij u aan om ze actief te laten, anders kunt u problemen ondervinden bij het surfen op onze website.

GEGEVENSBESCHERMING

De informatie die via formulieren op deze site wordt verzameld, wordt opgeslagen in een bestand dat door ECOVEGETAL SA wordt gebruikt om onze prospecten en klanten te beheren. Het wordt 10 jaar intern bewaard en is bestemd voor gebruik door de marketing- en verkoopafdelingen in de Europese Unie.

In overeenstemming met de Franse wet op de informatica en de burgerlijke vrijheden, kunt u uw recht op toegang en verbetering van uw persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen.